Playa de la Concha, Hiroshi Watanabe

Playa de la Concha, Hiroshi Watanabe