Misa Toyosawa, Zusammen

 

 

 

Gruppenausstellung

„GOODBYE TRADITIONS!“

Eröffnung: 10. Mai 2014, 16 – 19 Uhr
Ausstellung: 11 Mai 2014 – 26 Juli 2014

Toru ISHII
Toshihiko IWATA
Kyohei MAEDA
Toshiya MASUDA
Takuro NOGUCHI
Yasutomo OTA
Misato SEKI
Misa TOYOSAWA
Yu UCHIDA
Mai YAMAMOTO